繁體中文 简体中文 Polski English Deutsch
 
home
o nas
nasze usługi
języki
cennik
nasi klienci
kontakt
impressum
ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe

I. Zakres zastosowania
1. Niniejsze warunki handlowe mają zastosowanie w umowach (także zleceniach udzielonych nam drogą elektroniczną) pomiędzy nami a zleceniodawcą.
2. Waruki handlowe zleceniodawcy nie są dla nas wiążące, chyba że wyraźnie uznaliśmy je pisemnie za wiążące.

II. Usuwanie braków
1. Brak jest zdefiniowany jako niepoprawność z racji błędów typograficznych, błędów syntaktycznych lub oczywiście błędnego tłumaczenia; różnice stylistyczne i osobisty wybór wyrażeń, które uważa się za kontekstowo równoznaczne, etc., nie stanowią braku.
2. Każdy brak musi być zareklamowany przez zleceniodawcę pisemnie w ciągu 7 dni poczynając od dnia dostarczenia tłumaczenia, w przeciwnym razie uważa się tłumaczenie za zaakceptowane przez zleceniodawcę. Każda taka reklamacja powinna nastąpić za wykazaniem konkretnych braków; w tym przypadku usunięcie braków jest bezpłatne.

III. Zastrzeżenie prawa własności
Każda dostawa podlega zastrzeżeniu prawa własności. Prawo własności do tłumaczenia przechodzi na zleceniodawcę z chwilą zapłaty faktury/rachunku w całości.